2.9.2009 Začiatok vyhlásenia OVS

21.07.2009 Obnova fasády a výmena okien na starej budove                                                          

 

Základné údaje:

Predmetom zákazky je obnova fasády a výmena drevených okenných konštrukcií býv. Nové okenné konštrukcie budú tvarovými a materiálovými kópiami jestvujúcich. Konštrukčne pôjde o jednoduché okenné konštrukcie z europrofilu s izolačným dvojsklom. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz položiek rozpočtu.

https://mskslovan.webnode.sk/rss/all.xml

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.pre NOMAR s.r.o.